OEM&ODM
ความพึงพอใจสูงสุดและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยา ทำให้บริษัทได้ตัดสินใจนำระบบบริหารงานคุณภาพ มาใช้เป็นแนวทางในระบบทางในการยกระดับระบบจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตยา GMP
สุดคึกคัก กับบรรยากาศภายในงาน “สัมมนาวิชาการผู้ประกอบการร้านขายยา จังหวัด ปทุมธานี” โดย บรัษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (T.Man Pharmacuetical) เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา
ยาไอเวอร์เม็กติน (Ivermectin) มีประวัติการศึกษาถึงประสิทธิภาพการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสอื่นๆ มากว่า 50 ปีแล้ว เช่น โรคไข้เลือดออกเดงกี่ โรคไข้ซิก้า โรคชิกุนคุนย่า จะเห็นได้ว่ายาฆ่าพยาธิดังกล่าว

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150