OEM&ODM
ความพึงพอใจสูงสุดและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยา ทำให้บริษัทได้ตัดสินใจนำระบบบริหารงานคุณภาพ มาใช้เป็นแนวทางในระบบทางในการยกระดับระบบจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตยา GMP
บริษัท โนว่า เฮลธ์ จํากัด หนึ่งในเครือ ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล กรุ๊ป นำทีมโดยคุณธนัท พลอยดนัย ตัวแทนผู้บริหาร ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรม สู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ร่วมกันกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยาไอเวอร์เม็กติน (Ivermectin) มีประวัติการศึกษาถึงประสิทธิภาพการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสอื่นๆ มากว่า 50 ปีแล้ว เช่น โรคไข้เลือดออกเดงกี่ โรคไข้ซิก้า โรคชิกุนคุนย่า จะเห็นได้ว่ายาฆ่าพยาธิดังกล่าว

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150