OEM&ODM
ความพึงพอใจสูงสุดและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยา ทำให้บริษัทได้ตัดสินใจนำระบบบริหารงานคุณภาพ มาใช้เป็นแนวทางในระบบทางในการยกระดับระบบจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตยา GMP
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดกิจกรรมงาน ประชุมวิชาการ หรือ Open House 2020 ซึ่งจัดโดยภาคคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และทางบริษัททีแมน ฟาร์มา จำกัด ได้มีโอกาสร่วมออกบูธนำเสนอแนวคิด และสินค้า เพื่อสุขภาพเชิงนวัตกรรม ได้แก่ Polar Spray สเปรย์ปรับอากาศนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ภายในงานด้วย
ในยุคดิจิตอลชีวิตประจำวันของเราหลีกหนี คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต มือถือไม่ได้ ซึ่งส่งผลโดยจตรงกับความสามารถด้านการมองเห็น การดูแลสุขภาพดวงตา จึงเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะนำไปสู่พัฒนาการเรียนรู้ด้านอื่นๆ คุณพ่อคุณแม่จึงควรใส่ใจมากที่สุด

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150