OEM&ODM
ความพึงพอใจสูงสุดและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยา ทำให้บริษัทได้ตัดสินใจนำระบบบริหารงานคุณภาพ มาใช้เป็นแนวทางในระบบทางในการยกระดับระบบจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตยา GMP
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทที.แมนฟาร์มา จำกัดเข้าร่วมออกบูธนำเสนอสินค้า ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จ.นครพนม ในงานชมรมเภสัชกรชุมชนประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3 โดยครั้งนี้ ทางบริษัทได้จัดงานประชุมเชิงวิชาการแก่เภสัชกรที่มาร่วมงานของจังหวัดนครพนมด้วยโดยได้รับเกียรติจากคุณพรรณทิพา มีธรรม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประจำจังหวัดนครพนม ร่วมเปิดงานการประชุมอย่างเป็นทางการ
ในยุคดิจิตอลชีวิตประจำวันของเราหลีกหนี คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต มือถือไม่ได้ ซึ่งส่งผลโดยจตรงกับความสามารถด้านการมองเห็น การดูแลสุขภาพดวงตา จึงเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะนำไปสู่พัฒนาการเรียนรู้ด้านอื่นๆ คุณพ่อคุณแม่จึงควรใส่ใจมากที่สุด

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150