OEM&ODM
ความพึงพอใจสูงสุดและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยา ทำให้บริษัทได้ตัดสินใจนำระบบบริหารงานคุณภาพ มาใช้เป็นแนวทางในระบบทางในการยกระดับระบบจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตยา GMP
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด ร่วมออกบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์ Cee-500 sweetlets ในงานสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งบริเวณบูธของทางบริษัท ก็ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
ในยุคดิจิตอลชีวิตประจำวันของเราหลีกหนี คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต มือถือไม่ได้ ซึ่งส่งผลโดยจตรงกับความสามารถด้านการมองเห็น การดูแลสุขภาพดวงตา จึงเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะนำไปสู่พัฒนาการเรียนรู้ด้านอื่นๆ คุณพ่อคุณแม่จึงควรใส่ใจมากที่สุด

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150