OEM&ODM
ความพึงพอใจสูงสุดและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยา ทำให้บริษัทได้ตัดสินใจนำระบบบริหารงานคุณภาพ มาใช้เป็นแนวทางในระบบทางในการยกระดับระบบจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตยา GMP
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ร่วมมือกับกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน จัดกิจกรรมโครงการ”เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ในกิจกรรมนี้ ทางบริษัทได้นำสินค้านวัตกรรมจากธรรมชาติ สมุนไพรหญ้าดอกขาวซึ่งช่วยในการลดและเลิกการสูบบุหรี่ เพื่อช่วยให้ผู้ที่ตั้งใจเลิกบุหรี่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ในยุคดิจิตอลชีวิตประจำวันของเราหลีกหนี คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต มือถือไม่ได้ ซึ่งส่งผลโดยจตรงกับความสามารถด้านการมองเห็น การดูแลสุขภาพดวงตา จึงเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะนำไปสู่พัฒนาการเรียนรู้ด้านอื่นๆ คุณพ่อคุณแม่จึงควรใส่ใจมากที่สุด

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150