OEM&ODM
ความพึงพอใจสูงสุดและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยา ทำให้บริษัทได้ตัดสินใจนำระบบบริหารงานคุณภาพ มาใช้เป็นแนวทางในระบบทางในการยกระดับระบบจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตยา GMP
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด นำผลิตภันฑ์ยาในเครือร่วมออกบูธ ในงาน "ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย" ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ผลิตภัณฑ์สินค้าที่นำเสนอภายในบูธได้แก่ ยาน้ำแก้ไอ ตราไอยรา ทั้ง3สูตร และ ยาทาผิวหนังสำหรับฆ่าเชื้อรา ไมด้าบี
ในยุคดิจิตอลชีวิตประจำวันของเราหลีกหนี คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต มือถือไม่ได้ ซึ่งส่งผลโดยจตรงกับความสามารถด้านการมองเห็น การดูแลสุขภาพดวงตา จึงเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะนำไปสู่พัฒนาการเรียนรู้ด้านอื่นๆ คุณพ่อคุณแม่จึงควรใส่ใจมากที่สุด

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150