Dexocorte (เดกโซคอร์ต)
ความพึงพอใจสูงสุดและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยา ทำให้บริษัทได้ตัดสินใจนำระบบบริหารงานคุณภาพ มาใช้เป็นแนวทางในระบบทางในการยกระดับระบบจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตยา GMP
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา Arincare ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ร่วมจัดงานสัมมนา "Thailand Pharmacy Summit 2018" เพื่อกลุ่มผู้ประกอบการร้านขายยาและเภสัชกร ถือเป็นงานด้านเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมยายุคใหม่ที่ทันสมัยที่สุดของปีและเป็นการจัดงานครั้งที่ 2 แล้วสำหรับงานดีๆแบบนี้
ในยุคดิจิตอลชีวิตประจำวันของเราหลีกหนี คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต มือถือไม่ได้ ซึ่งส่งผลโดยจตรงกับความสามารถด้านการมองเห็น การดูแลสุขภาพดวงตา จึงเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะนำไปสู่พัฒนาการเรียนรู้ด้านอื่นๆ คุณพ่อคุณแม่จึงควรใส่ใจมากที่สุด

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150